fbpx

Pozovite na: +382 69 101 187

Radno vrijeme: radnim danima od 08 do 20h, subotom od 10 do 18h

Reklamacije

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sljedeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

1) DOA (Dead on Arrival) je reklamacija usljed nedostatka u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.

To znači sljedeće:

a) isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki djelovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj namjeni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mjesta, ispred kurira, tako što ćete provjeriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost.

U koliko kurir ne sačeka da provjerite paket rok za reklamaciju je 14 dana.

Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku. Ukoliko je šteta ustanovljena nakon isporuke i otvaranja paketa,dužni ste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavijestite tako što ćete kontaktirati naš call centar ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.

2) Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

U slučaju reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda potrebno je da kontaktirate naše call centre koji se nalaze na našoj stranici i oni će uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan uređaj i dostave ga našoj službi reklamacija.

3) Reklamacija na oštećenu pošiljku

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila ili call centar Temaso kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavijestiti o tome.

Servisiranje i povraćaj novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da prvo provjeri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja prije nego što pristupi zamijeni robe ili vraćanju novca.

Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen. Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode..

Prilikom reklamacije robe za koju Trgovac odgovara za nesaobraznost, kupac je dužan:

a) da reklamirani proizvod donese lično ili preda kurirskoj službi koju će Temaso poslati na njegovu adresu po prijavi reklamacije službi za reklamacije. Poželjno je da aparati budu posalati u originalanoj ambalaži. Originalna ambalaža nije obavezna da bi smo prihvatili reklamaciju.

b) da serviseru detaljno opiše primijećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;

c) poslije toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija na brojeve našeg call centra.

d) Molimo vas da prilikom slanja reklamacija u servis pošaljete:

a. Očišćen aparat (npr. usisiavač očišćenog spremnika ili vrećice za prašinu, očišćenih filtera i sl.)

b. Garantni list, ovjeren pečatom sa datumom izdavanja

c. Račun servisranja, ukoliko je aparat bio na servisu

Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis jer Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, rizik prelazi na kupca. U slučaju fizičkog oštećenja nanijetih od strane krajnjih korisnika, servis zahtijeva dijagnostiku . Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu. Takav vid dodatnih troškova ne snosi Trgovac.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rješavaju u što je moguće kraćem roku.

Procedura za povrat robe Temaso kupaca u zakonskom roku

Poštovani kupci, obavještavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše prodajne internet stranice www.temaso-svet.com smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik.

Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isječak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cijena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Excellent SME Montenegro

 

 

 

Kontakt

Temaso D.O.O
Rastovac b.b. Vidrovan 81400 Nikšić
Tel/Fax: +382 69 101 187
E-mail: korisnicki.servis@temaso.com

 

Cijene istaknute na sajtu se odnose isključivo na gotovinsko plaćanje i iste imaju već uračunat popust koji se dobija za gotovinsko plaćanje.

Temaso nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka.